• O projektu

Provedba projekta Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija započela je 19. lipnja 2015. godine. Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 2.048.032,87 kn, s nepovratnim iznosom od 1.945.631,22 kn. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a odobren je za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. -2013.

Nositelj projekta je Sveučilište u Zadru, a partnerske institucije Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet odgojnih i obrazovnih znanosti Sveučilišta „Josip Juraj Strossmayer“ u Osijeku.

Cilj projekta je profesionalizacija i depolitizacija ravnateljskog poziva kroz izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova, te izradu visokoškolskog kurikuluma. Projekt će rezultirati i izradom modela priznavanja stečenih kompetencija tijekom formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja ravnatelja, te izradom modela za licenciranje ravnatelja. S ovim ciljevima projekt je direktan doprinos kvaliteti odgojno-obrazovnog sustava.

Projekt je usklađen sa  Strategijom Europa 2020 i njenim prioritetom Pametan rast, dijelom koji se odnosi na obrazovanje, usavršavanje i cjeloživotno učenje, jer djeluje u smjeru ubrzavanja programa modernizacije obrazovanja te promicanju prepoznavanja neformalnog i informalnog učenja. Sukladno Strateškom planu razvoja MZOS RH 2014.-2016. u okviru posebnog cilja  1.2. Razvoj sustava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja ovaj projekt doprinijet će razvoju kompetencija ravnatelja, odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. U okviru Županijske razvojne strategije Zadarske županije 2011.-2013. (produžena do izrade nove) predviđen je Prioritet 1.2. Jačanje kapaciteta i učinkovitog rada javnog sektora, a obrazovanjem ravnatelja i formaliziranjem ravnateljske kvalifikacije doprinosi se učinkovitijem obrazovnom sustavu, smanjuju se troškovi i povećava produktivnost cijelog sustava. Nadalje, projekt će doprinijeti ostvarenju cilja 2 Jačanje obrazovnih institucija predviđenog u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije 2011.-2013. (produžena do izrade nove), a posebice mjeri 2.1 Prilagodba postojećih i uvođenje novih obrazovnih programa prilagođenih potrebama gospodarstva razvojem novog studijskog programa za obrazovanje ravnatelja i stjecanje djelomične kvalifikacije.

Za razliku od ostalih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Hrvatskoj, ravnatelji škola i drugih odgojno-obrazovnih ustanova su ostavljeni u sustavu obrazovanja kao „funkcija“, a ne profesija i kvalifikacija; i to funkcija uvjetovana duljinom od 5 godina rada u neposrednom radu s učenicima, odnosno rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 2008.). Nijedan drugi uvjet (npr. matična kvalifikacija) za postajanjem ravnateljem ne pretpostavlja definirana znanja, vještine, sposobnosti i stavove (kompetencije) za učinkovito, kvalitetno, profesionalno vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom. A Zakon samo djelomično definira stupanj samostalnosti i odgovornosti ravnatelja. Ravnatelji održavaju stručna usavršavanja i sudjeluju u stručnim usavršavanjima koja organiziraju nadležne agencije ili udruge ravnatelja. Stručna usavršavanja, međutim, nisu sustavna, nego su „prigodna“ u smislu političkih i reformskih promjena. Isti Zakon pretpostavlja licenciranje ravnatelja, ali do danas nije osigurana temeljna pretpostavka licenciranju, jer obrazovni sustav ne prepoznaje i nema definiranu kvalifikaciju ravnatelja koja prethodi licenciranju (stručnom ispitu, mjerodavnosti i sustavnom stručnom razvoju). Navedeno ukazuje na:

  • rascjep između profesionalnih kompetencija ravnatelja, stjecanja prve licence i daljnjeg licenciranja, odnosno ustrajavanje na zadržavanju ravnatelja prema funkciji, što je proturječno društvenim, gospodarskim, odgojno-obrazovnim i drugim promjenama u RH,
  • onemogućavanje mjerenja kvalitete rada ravnatelja u sustavu obrazovanja,
  • rascjep između priznavanja iskustva kao uvjeta rada u odgojno-obrazovnoj ustanovi (sigurnost, inkluzija, upravljanje, poslovanje, odgovornost u odnosu na održivi razvoj, poštivanje konvencija i dr.).

Ravnatelji su relevantan čimbenik kvalitete rada odgojno-obrazovne ustanove. Međutim, sustav vanjskog vrednovanja nema nijednu pretpostavku za provođenje vanjskog vrednovanja rada ravnatelja.

Projektni partneri

Partneri na projektu su odabrani kako bi kvalitativno unaprijedili program visokoškolskog kurikuluma za obrazovanje ravnatelja i stjecanje djelomične kvalifikacije ravnatelja na visokom učilištu.

Projektni tim

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru

© Copyright - Ravnatelj profesija 2016