Projekt

Naziv projekta:  Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija
Šifra projekta: HR.3.1.15-0040
Naziv korisnika: Sveučilište u Zadru
Projektni partneri: Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Ukupna vrijednost projekta: 2.048.032,87 kn
Bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda: 1.945.631,22 kn
Razdoblje provedbe projekta: 19.6.2015. – 19.9.2016. godine
Element projekta: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Aktivnost: Razvoj ljudskih potencijala

Cilj projekta

Cilj projekta „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija“ je razvoj specijalističkog studijskog programa za obrazovanje ravnatelja u odgojno-obrazovnom sustavu RH (ravnatelja predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih te učeničkih domova), s ishodima učenja koji po složenosti i obujmu kvalifikacije odgovaraju VII. razini Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a u skladu sa standardima djelomične kvalifikacije. Program je ujedno osnova za vrednovanje kvalitete rada ravnatelja te je cilj izraditi model i instrumente za praćenje i vrednovanje rada ravnatelja u odgojno-obrazovnom sustavu.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru

© Copyright - Ravnatelj profesija 2016