Na Sveučilištu u Zadru su održana stručna predavanja Profesora Zdeslava Hrepića od 10. do 11. svibnja 2016. Predavanja su trajala u ciklusima po dva sata prema tematskim cjelinama.

Naziv tematskih cjelina u okviru predavanja održanih 10. svibnja 2016.:

  1. The school reforms and initiatives in USA: Key events, intentions and outcomes of the past half century (L1)
  2. Role and position of the school principals in the educational system of USA (L2)

Na navedenim predavanjima je ukupno sudjelovalo 26 sudionika.

Naziv tematskih cjelina u okviru predavanja održanih 11. svibnja 2016.:

  1. Preparing Educational Leaders for Schools, Business and Community (L3)
  2. Implementing Effective Educational Leadership Strategies and eWalkThrough System

Na navedenim predavanjima je ukupno sudjelovalo 26 sudionika.

Sudionici na predavanjima su aktivno sudjelovali u dijalogu i grupnoj raspravi oko položaja Ravnatelja u odgojno-obrazovnim ustanovama s naglaskom na ključne elemente uspješnog vođenja odgojno-obrazovne ustanove, kao i mogućih prepreka u radu s kojima se Ravnatelji susreću.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru