U srijedu, 26. listopada 2016. godine od 10:00 do 15:00 sati na Sveučilištu u Zadru održana je završna konferencija projekta Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040). Završnu konferenciju su organizirali provoditelji Projekta – Sveučilište u Zadru s partnerima, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom odgojno-obrazovnih znanosti Sveučilišta „Josipa Juraja Strossmayera“ u Osijeku. Na završnoj konferenciji su uz članove projektnog tima sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ravnatelji i nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova te drugi dionici hrvatskoga obrazovno-odgojnoga sustava i ostala zainteresirana javnost.

Na završnoj konferenciji su predstavljeni rezultati projekta usmjereni profesionalizaciji ravnateljske djelatnosti, nastali temeljem znanstveno-stručnog rada: analize pravnog okvira, rezultata znanstvenog istraživanja i uvida u međunarodna iskustva kroz posjete europskim zemljama (Velika Britanija, Finska, Austrija i Njemačka) i stručno usavršavanje svih sudionika na Projektu kroz studijske posjete inozemnih stručnjaka (USA, Velika britanija i Finska) na Sveučilištu u Zadru. U okviru ovoga predstavljan je prijedlog standarda zanimanja ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove te standarda kvalifikacije za sveučilišnog specijalista vođenja i upravljanja odgojno-obrazovanom ustanovom. Suklado tim prijedlozima izrađen je poslijediplomski specijalistički studijski program Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom i predstavljen na konferenciji. Program čine tri modula (Poslovne discipline, Pedagoško vođenje i Kvaliteta odgojno-obrazovne ustanove) koja će ravnateljima omogućiti stjecanje 60 ECTS-a. Cilj programa je stjecanje kompetencija koje će ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova omogućiti da se kvalitetno nose sa suvremenim odgojno-obrazovnim zahtjevima.

Na konferenciji su također predstavljeni udžbenici i priručnici pripremljeni za polaznike specijalističkog studija. Objavljena su tri udžbenika:

  • Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Menadžment i marketing u školama (urednici: Božena Krce Miočić i Ljiljana Najev Čačija),
  • Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Kompetencijski profil ravnatelja (urednici: Dijana Vican, Izabela Sorić i Igor Radeka) i
  • Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Kultura škole (autorice: Anđelka Peko, Rahaela Varga i Dijana Vican)

Objavljena su i prevedena dva izdanja priručnika:

  • Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Kvaliteta odgojno-obrazovnih ustanova (urednica: Dijana Vican) i
  • Školska učinkovitost i obrazovni menadžment: Ususret smjernicama istraživanja i javne politike u jugoistočnoj Europi (urednici:  Nikša Alfirević, Josip Burušić, Jurica Pavičić i Renata Relja)

Rezultati projekta bili su predmet rasprave sudionika konferencije. Nazočni sudionici konferencije su pohvalili rad projektnog tima, podržali prijedloge i rezultate projekta te su prihvatili partnerstvo u realizaciji daljnjih koraka u ostvarenju profesionalizacije ravnateljskog poziva.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru