Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je 1. rujna 2016. godine od 10:00 do 15:00 sati održan Okrugli stol na kojemu se raspravljalo o četiri ključne teme povezane s profesionalizacijom ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, a to su:

  • standard zanimanja ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove,
  • standard kvalifikacije ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove,
  • visokoškolski kurikulum “Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom„
  • i licenciranje ravnatelja.

Okrugli stol su organizirali provoditelji Projekta – Sveučilište u Zadru s partnerima, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom odgojno-obrazovnih znanosti Sveučilišta „Josipa Juraja Strossmayera“ u Osijeku. Na okruglome stolu su uz članove projektnog tima sudjelovali predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje, Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske te drugi dionici hrvatskoga obrazovno-odgojnoga sustava i ostala zainteresirana javnost.

Cilj Okrugloga stola bio je predstavljanje prijedloga standarda zanimanja i kvalifikacije ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova u RH, te kroz raspravu donošenje konsenzusa o profesionalizaciji ravnateljskog poziva na nacionalnoj razini. Predstavljen je i specijalistički visokoškolski kurikulum „Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom“ kao konkretan doprinos formalnom obrazovanju budućih ravnatelja i kao podloga za priznavanje informalno i neformalno stečenih kompetencija ravnatelja koji djeluju u sustavu odgoja i obrazovanja. Prikazan je prijedlog jednog modela licenciranja kao nacrt za daljnju razradu s relevantnim dionicima odgojno-obrazovnog sustava. Navedeni prijedlozi rezultat su znanstveno-stručne analize: pravnog okvira, rezultata znanstvenog istraživanja i uvida u međunarodna iskustva kroz posjete europskim zemljama (Velika Britanija, Finska, Austrija i Njemačka) i stručno usavršavanje svih sudionika na Projektu kroz studijske posjete inozemnih stručnjaka (USA, Velika britanija i Finska) na Sveučilištu u Zadru

Prijedlozi Okrugloga stola bili su predmet rasprave dionika hrvatskoga odgojno-obrazovnoga sustava i zainteresirane javnosti sa svrhom prikupljanja relevantnih informacija o mogućim dopunama i unaprjeđenjima navedenih prijedloga. Konstruktivna rasprava, različita promišljanja i iskustva sudionika okrugloga stola pružila su šira i dublja saznanja koja će se implementirati u proces prijave prijedloga nadležnim institucijama i uzeti u obzir tijekom daljnjih aktivnosti projekta.

Nazočni predstavnici svih dionika odgojno-obrazovnog sustava podržali su prijedloge, te su prihvatili partnerstvo u realizaciji daljnjih koraka u ostvarenju profesionalizacije ravnateljskog poziva.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru