• Projektni partneri

sveuciliste_u_zadru2SVEUČILIŠTE U ZADRU  je prijavitelj i vodeći partner u projektu. Posjeduje sve potrebne i operativne, tehničke i upravljačke kapacitete za uspješnu i učinkovitu provedbu projekta sukladno važećim zakonima i drugim propisima. Samo u posljednjih 5 godina Sveučilište u Zadru sudjelovalo je u provedbi projekata iz programa IPA IV, TEMPUS, CIP ICT, WBIF, ERDF, ESF financirana sredstvima Europske unije u vrijednosti većoj od 17 milijuna HRK. Sveučilište u Zadru je integrirano sveučilište koje se sastoji od 25 odjela na kojima je zaposleno 343 nastavnika u znanstveno nastavnim zvanjima i suradnika. Tim sveučilišnih nastavnika čine vrsni stručnjaci u znanstveno-nastavnom zvanju iz znanstveno-stručnih područja relevantnih za razvoj kompetencija i stjecanje kvalifikacija obrazovnog profila – nastavnika općih predmeta, strukovnih nastavnika, stručnih suradnika, stručnog usavršavanja ravnatelja. Svojim dugogodišnjim radom su se profilirali u pedagoškim, psihološkim i ekonomskim znanostima. Za potrebe provedbe javne nabave u okviru poslovne službe zaposlena je osoba s ishodovanim certifikatom koja ima iskustvo u provedbi javne nabave za Sveučilište. Sveučilište raspolaže s kvalitetnom financijsko-računovodstvenom službom koja je osposobljena za financijsko praćenje projekta. Sveučilište posjeduje internog revizora koji je osposobljen za poslove financijske kontrole projekta. Osim ljudskih kapaciteta, Sveučilište raspolaže svim potrebnim tehničkim kapacitetima: predavaonicama, kabinetima, računalnim učionicama, računalima, pisačima, telefonskim uređajima, internetskim pristupom i ostalom potrebnom opremom.

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU sa svojim stručnjacima iz područja marketinga, računovodstva i financija u neprofitnim organizacijama – posebice obrazovnim institucijama, doprinijet će stvaranju kvalitetnih diferenciranih kurikuluma iz poslovne ekonomije u okviru visokoškolskog kurikuluma za obrazovanje ravnatelja i stjecanje djelomične kvalifikacije ravnatelja na visokom učilištu.

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
partner je zbog stručnjaka u području organizacije odgojno-obrazovnog rada, kurikulumskog planiranja i programiranja, posebice područja školske klime.

O projektu

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira …

Projektni tim

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru

© Copyright - Ravnatelj profesija 2016