U okviru projekta i realizacije Elementa projekta 2: Poučavanje poučavatelja-jačanje kapaciteta izvoditelja studijskog programa, članovi projektnog tima boravili su od 26. lipnja do 2. srpnja 2016. godine na studijskom putovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Studijski posjet odgojno-obrazovnim ustanovama na širem području Londona usmjerio se razumijevanju uloge ravnatelja u britanskome sustavu obrazovanja, izazova s kojima se susreću u višekulturalnom okruženju, načinima napredovanja i profesionalnog razvoja, podrške koju dobivaju unutar i izvan vlastite institucije i slično. U tu svrhu članovi projektnog tima su intervjuirali zaposlenike na vodećim položajima u osnovnim i srednjim školama koje su posjetili (ravnatelje, pomoćnike ravnatelja, zamjenike ravnatelja, voditelje određenog stručnog područja, voditelje određene odgojno-obrazovne etape). Osim toga, susreli su se inspektoricom kvalitete vođenja škole (Her Majesty’s Inspector) koja djeluje u sklopu Ofsted-a (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) te sudjelovali na konferenciji Research and Development, kojom se propitivala primjena vođenja u obrazovanju koje je temeljeno na rezultatima istraživanja.

Članovi projektnog tima tijekom studijskog boravka u Londonu posjetili su sljedeće odgojno-obrazovne ustanove:

  • škola Mandeville Primary School,
  • sveučlište University College London,
  • centar The London Centre for Leadership in Learning, Institute of Education,
  • škola Newport Primary School,
  • škola St. Paul’s Trust School,
  • škola Bethnal Primary School.

Tijekom posjeta su doznali kako je uloga ravnatelja djelomično određena tipom škole koju vodi, ali čija je djelotvornost uvijek vrednovana u odnosu na postignute obrazovne standarde, bez obzira na specifičnosti okruženja u kojemu se odvijaju odgoj i obrazovanje. Mandat ravnatelja je neograničen, a smjene ovise o procjeni inspekcije. Najveću podršku ravnatelju pružaju učitelji, organizirani u timove zadužene za pojedini aspekt kvalitete. Usluge stručnih suradnika ravnatelj mora dodatno platiti. Kriteriji na temelju kojih se bira ravnatelj ovise o školskome odboru i lokalnoj vlasti, a profesionalno usavršavanje prilagođeno je individualnim potrebama ravnatelja. Mnogi se ravnatelji usavršavaju u području metodologije akcijskih istraživanja, jer postoji tendencija temeljenja svih odluka na svojevrsnim dokazima (engl. evidence-based leading).

Posjetom su istražene specifičnosti djelovanja ravnatelja u izrazito hijerarhijski postavljenom obrazovnom sustavu sa strogim nadzorom i čestim promjenama u obrazovnoj politici. Odgojno-obrazovni rad škola usmjeren je zadovoljenju propisanih zahtjeva za čije je ostvarenje odgovoran ravnatelj, ali se pri tome ipak izdvajaju određene škole kao izvrsne, upravo zato što ravnatelj prepoznaje pedagošku vrijednost unaprjeđivanja kulture škole, obogaćivanja kurikuluma i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja svih zaposlenika. Prikupljene spoznaje će se uzeti u obzir prilikom izrade kurikuluma visokoškolskog obrazovanja ravnatelja u Hrvatskoj.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru