U okviru projekta i realizacije Elementa projekta 2: Poučavanje poučavatelja-jačanje kapaciteta izvoditelja studijskog programa, članovi projektnog tima boravili su od 22. do 26. svibnja 2016. godine na studijskom putovanju u Austriji i Njemačkoj.

Putovanje je obuhvatilo posjete odgojno-obrazovnim ustanovama i pedagoškim institutima zaduženima za edukaciju ravnatelja u navedenim državama. Članovi projektnog tima su se susreli s ravnateljima i zaposlenicima odgojno-obrazovanih ustanova i instituta koji provode neke od oblika obrazovanja ravnatelja. Cilj posjeta je bio upoznati se sa sustavom odabira ravnatelja na njihova radna mjesta, zadržavanja tih mjesta, obveza koje kao ravnatelji imaju i dnevnih poslova koje obavljaju. Osim toga, članovi projektnog tima su upoznati sa sustavom financiranja škola i odgovornosti koje imaju ravnatelji.

Članovi projektnog tima tijekom studijskog boravka u Austriji i Njemačkoj posjetili su sljedeće odgojno-obrazovne ustanove i institute:

  • škola BRG-Viktring (Klagenfurt, Austrija),
  • Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, Alpen-Adria-Universität (Klagenfurt, Austrija),
  • škola Volksschule Geidorf (Graz, Austrija),
  • škola EDV-Mittelschule Ferdinandeum (Graz, Austrija),
  • Institut für Educational Governance und Qualitätsentwicklung (Graz, Austrija),
  • Pädagogisches Institut (München, Njemačka).

U odgojno-obrazovnim ustanovama i institutima su članovi projektnog tima dobili relevantne informacije o sustavima obrazovanja ravnatelja i unaprjeđenja njihova znanja. U tome dijelu su prije svega upoznati s obveznim sustavima obrazovanja ravnatelja kojima pristupaju prilikom preuzimanja dužnosti, a potom i dodatnima koji su preporučeni, kao što su Leadership akademija. Austrija je upravo u fazi promišljanja novog sustava obrazovanja ravnatelja. Njemačka sustav obrazovanja razvija po pokrajinama i sufinanciraju ga gradovi. Kao predkorak oni imaju orijentacijski tečaj za ravnatelja koji pokazuje jesu li kandidati sposobni biti ravnatelji, čime smanjuju rizik i troškove. Njemačka ima obvezu godišnjeg obrazovanja, dok u Austriji ta obveza ne postoji.

Svi susreti u navedenim ustanovama obuhvaćali su formalne razgovore s ravnateljima i zaposlenicima, kao i učenicima. U okviru ovog putovanja prikupljeni su podaci za izradu benchmarking analize hrvatskog sustava obrazovanja ravnatelja. Istovremeno su uspostavljeni različiti kontakti za buduća daljnja usavršavanja te moguće zajedničke projekte i istraživanja.

Nositelj projekta

sveuciliste_u_zadru2

Partneri u projektu

ekonomski_fakultet
fakultet_za_odgojne_i_obrazovne_znanosti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

europska_unija
razvoj_ljudskih_potencijala
strukturni_fondovi

Izradu ove internetske stranice financirala je Europska unija iz Europskog Socijalnog fonda

Izrada ove internetske stranice isključiva je odgovornost Sveučilišta u Zadru